Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.38 kiittäen aluejohtokunnan jäseniä kokouksesta ja strategiatyövaiheesta sekä erikoiskiitokset annettiin Niina Kuuvalle ja Terhi Patjalle ryhmätöiden vetoavusta ja sen vaiheiden muistiin merkitsemisestä niin fläpeille kuin tietokonemuistioon, kun kaupungilla ei ollut antaa sihteeriapua. Nyt strategiatyövaiheessa esiin tulleita asioita tarkennetaan v. 2014 hyväksyttyyn strategiaan ja seuraavassa kokouksessa keskustellaan töiden muista jatkotoimista.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.