Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kokouksen avaus

Kuvaus

Aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen avasi kokouksen klo 9.30.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.