Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Eläkeliiton Haukivuoren Yhdistys ry:n yleisavustus hakemus

MliDno-2017-1722

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

Eläkeliiton Haukivuoren Yhdistys ry on hakenut 15.8.2017 päivätyllä hakemuksella Haukivuoren aluejohtokunnalta yleisavustusta 1 800 € vuoden 2017 toimintaan. Yhdistys on järjestänyt vuonna 2016 yhteensä 105 tapahtumaa tai kokoontumista. Näissä on ollut osallistujia 3 349. Vuodelle 2017 yhdistys on suunnitellut monipuolisesti toimintaa. Hakemuksen liitteenä on toimitettu tarvittavat asiakirjat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Haukivuoren aluejohtokunta puoltaa hakemusta ja esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että lautakunta päättää myöntää Eläkeliiton Haukivuoren Yhdistys ry:lle 1 800 € yleisavusta vuodelle 2017. Koska Haukivuoren aluejohtokunnan avustuksiin varatut rahat on jo käytetty vuoden 2017 osalta, aluejohtokunta esittää, että lautakunta myöntää avustuksen aluejohtokuntien yhteisestä budjetista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eläkeliiton Haukivuoren Yhdistys ry, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.