Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 XAMK-opinnäytetyö Haukivuoren markkinoinnin ja viestinnän jatkosta

MliDno-2016-2487

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

Mikkelin ammattikorkeakoulu (1.1.2017 Xamk) tekee Haukivuoren markkinointi- viestintäsuunnitelman 10/2016 – 4/2017 välisenä aikana. Työn suorittavat tradenomiopiskelijat Nina Suontakanen ja Roosa Aalto. Työn ohjaajana on yliopettaja Heli Aaltonen. Opiskelijat ovat läsnä joulun avauksessa 3.12.2016 suorittamalla työhön liittyvän taustahaastattelun yleisön joukossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Saatetaan tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren alueen markkinointiviestintäsuunnitelman opinnäytetyön ovat saaneet valmiiksi Xamk opiskelijat Roosa Aalto ja Niina Suontakanen. Seminaaripäivä on 4.5.2017. Nyt tehtyä työtä tullaan sen toimenpidetavoitteen mukaisesti hyödyntämään keskeisesti uuden aluejohtokunnan strategisissa suunnitelmissa ja toimenpiteissä.   

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle, että suunnitelman pohjalta käynnistetään toimenpiteet työryhmäjärjestelyistä tuleville aluejohtokunnan toimintakausille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Kun aluejohtokunnan strategia valmistuu, nimetään työryhmä, joka ryhtyy analysoimaan ja valmistelemaan kokonaisuudessaan Haukivuoren markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa hyväksikäyttäen myös opinnäytetyötä. Alustavasti puheenjohtaja on pyytänyt työhön myös kaupungin viestintäjohtajaa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.