Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Tiedoksi-kohtaan lisätään kirkonkylän siisteys- ja ympäristötarkastus 28.6. sekä frisbee-projektin etenemistoimenpiteet ala-asteen kentällä, satamassa ja Rantokankaalla.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.