Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Tiedoksi

Valmistelija

 • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

 1. Olli Lahden eläkkeelle siirtyminen virallisesti 31.8.2017.
   
 2. Vapaa-ajanasukkaiden kuulemis- ja info-tilaisuus Yhtenäiskoululla 4.7.2017 klo 14.00-16.00. Tilaisuudesta vastaavat puheenjohtaja ja Minna Saloviin.
   
 3. Haukivuoren frisbee hankkeen eteneminen. Rantokankaan frisbeerataa ollaan parhaillaan suunnittelemassa ammattilaisen toimesta. Yksittäisiä frisbeekoreja sijoitetaan entisen alakoulun ympäristöön ja Haukivuoren sataman alueelle niin, että molempiin tulee kolme (3) koria. Asemankylän toimille on luvat kaupungilla.
   
 4. Kirkon, hautausmaan ja kirkon rannalla suoritettiin siisteys- ja ympäristökatselmus 28.6.2017 klo 10.00 – 11.00 lähtökohtana se, että alueen näkyvyyttä ja merkitystä lisätään Suomen pienimpänä kirkonkylänä, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävänä alueena ja Haukivuoren keskustan osana. Siellä on museo, kirkko, hautausmaa ja vanhapappilamiljöö, joka on yksityisomistuksessa. Katselmustilaisuudesta laatii muistion Matti Valli.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Saatetaan tiedoksi aluejohtokunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.