Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Sihteerin valinta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Minna Saloviin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.