Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Sataman kioskin kauppiastilanne Haukivuorella

MliDno-2017-1494

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Aluejohtokunnan edustaja Seppo Kantanen selvittää kioskin vuokrausta sekä vuokran määrää myös lyhyille käytöille Minna Raution kanssa. Terhi Patja ja Mikko Pöyhönen selvittävät onko Nuottarysäykseen tulossa myyjää kioskiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.