Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Retkeilypyöräreittien tilanne (Häkkilän ja vanha 72-tien ympäristö) sekä luontopolut, niiden opasteet ja informaatiotaulut

MliDno-2017-428

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

Haukivuorella aloitettiin viime vuonna Häkkilän maastopyöräilyreitin suunnittelu ja maastokäynnit, viitoitus ja siihen liittyvä maanomistajien lupamenettely on aloitettu. Uutena pyöräily reittinä on suunnitteilla reitti eteläisestä Haukivuoresta pohjoiseen ts. Kalvitsa-Moilala/Pitkäaho-Kirkonkylä-Asemankylä-Tervalahti-Nykälä tai Kantala.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Selvitetään maanomistajien luvat Häkkilän reitiltä ja selvitetään vaihtoehtoinen reitti Kalvitsasta Nykälää/Kantalaan. Tehtävien viimeistely ja opastustoimet/viitoitus annetaan Haukivuorelaiset ry:n tehtäväksi. Puheenjohtaja on tiedottanut asiasta Saku Niilo-Rämälle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Häkkilän ja sataman luontopoluista, melontareitistä sekä pyöräreiteistä tehdään ensi vuonna esitteet.

Häkkilän polun ympärille rakentuvan pyöräreitin maanomistajien luvat on kaikki saatu ja kartta on lähtenyt kaupungille digitointiin. Olli Lahtea pyydetään lähettämään eteläpuolen pyöräreitin kartta Terhi Patjalle ja Pekka Turuselle digisoitavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.