Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Aluejohtokunnan pöytäkirjat on tarkastettu siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi on valittu aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 28.7.2017 ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Haukivuoren kirjastossa maanantaina 31.7.2017 klo 12.00 - 19.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan aakkosjärkestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Seppo Kantanen ja Pekka Moilanen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.