Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ohen- ja Kerovuoren luontopolun säilyttäminen suojelupäätöksen jälkeen nykyisellään

MliDno-2017-1490

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Aluejohtokunnan puheenjohtaja ja Minna Saloviin laativat kirjelmän Metsähallitukselle Ohen- ja Keronvuoren kohdalla kulkevan Häkkilän polun säilyttämiseksi. Kirje liitteenä


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.