Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen avaus ja osanottajien lyhyt esittely

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen avasi kokouksen klo 17.00 ja esitteli lyhyesti aluejohtokunnan toimintaa sekä strategiaa edelliseltä aluejohtokuntakaudelta sekä tulevia haasteita.

Jäsenille ja varajäsenille on saapunut postitse uusille luottamushenkilöille osoitettu kirje, joka sisältää pöytäkirjan otteen valtuuston 12.6.2017 kokouksesta aluejohtokunnan valinnasta, luottamushenkilön perustiedot -lomakkeen ja kutsun luottamushenkilöiden perehdytykseen tiistaina 8.8.2017, 15.8.2017 sekä 22.8.2017 klo 17.30-20.30 Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosaliin (Raatihuoneenkatu 8-10, toinen kerros). Kaupungin hallintosääntö on jaettu kaikille varsinaisille ja varajäsenille etukäteen kokouksen asialistan mukana.

Paikalla olevat henkilöt esittelivät lyhyesti itsensä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.