Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kiinteistöveron muutostarpeet ja toimet, Haukivuoren aluejohtokunta

MliDno-2017-1036

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtaja on käynyt neuvotteluja Maakuntaliiton kanssa. Asia on edennyt Maakuntaliiton edunvalvontalistalle ja on sitä kautta menossa eteenpäin. Myös Mikkelin kaupunki on antamassa asiasta lausunnon.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.