Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Haukivuori-talon purkutilanne ja mahdolliset lisätoimet

MliDno-2017-648

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilakeskus pyytää aluejohtokunnan lausuntoa kiinteistöjen realisointisuunnitelmaan 24.3.2017. Tilakeskuksen on korjausvelan hillitsemiseksi tarkasteltava entistä kriittisemmin hallinnassaan olevaa kiinteistöomaisuutta. Kaupungin omassa palvelutuotannossa tarpeettomia kiinteistöjä tulee aktiivisesti pyrkiä vähentämään.

Kiinteistöjen realisoinneissa pyritään huomioimaan paikallisten yritysten tarpeet, niin ettei yritysten toimintamahdollisuuksia heikennetä. Liikekiinteistöjen osalta myyntineuvottelut käydään ensisijaisesti nykyisten yrittäjien kanssa, jolloin saadaan varmistettua palvelujen säilyminen ja yritysten sitoutuminen paikkakuntaan.

Kiinteistöjen realisointilistan hyväksyminen käynnistää prosessin, jossa läpikäydään kohteittain/osakkeittain realisointi ja jokaisesta realisoinnista tehdään erillispäätös. Realisointisuunnitelman hyväksyminen mahdollistaa nopean lautakunta- tai virkamiespäätöksen tekemisen, mikäli kiinteistöjen käyttöaste muuttuu.

Kiinteistöjen realisointilista 24.3.2017 täydentää kaupunginhallituksen 5.10.2015 hyväksymää realisointilistaa niin, että aikaan realisoitavaksi hyväksyttyjä kohteita ei ole listattu uudestaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Vastaus kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen 30.3.2017 lausuntopyyntöön Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2017 Haukivuoren alueelle, joita ovat kiinteistöt Haukivuoren eläinlääkäriasema, Haukivuoritalo, Haukivuoren rantasauna Kyyveden rannalla ja Saksalan myllyn varastorakennus Saksalan harjulla.

Haukivuoren aluejohtokunta on käsitellyt asiaa jo aikaisemmin (viimeksi 23.2.) ja tarkentaa nyt ehdotusta valmisteluryhmän kokouksessa 30.3.2017. Esitämme tekniselle lautakunnalle, että Haukivuoritaloa ei voi purkaa, koska se on ainoa tarpeet täyttävä kokoontumistila nyt ja etenkin tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Haukivuoren Asemankylässä käytön tarve tulee lisääntymään, kun aluejohtokunnan strategiset kehittämistoimet etenevät ja päästään mm. alueen markkinointi- sekä viestintätoimenpiteisiin.

Kyläntalona nykyään tunnetun rakennuksen käyttökapasiteetti on jäänyt vajaatehoiseksi, kun huoneistoremontit on jätetty kesken.  Myös alakerran laajat arkisto- ja tavaroiden säilytystilat nostavat vajaata käyttökapasiteettia. Aluejohtokunta on järjestänyt avoimet ovet ja esittelytoimet tiloille. Kysyntää olisi ollut, mutta em. asiat ovat estäneet tilojen vuokraamisen ja käytön. Toinen syy käyttöongelmiin on epäselvät vuokramäärät ja -perusteet.

Tällä hetkellä tiloja käyttävät Mikkelin kansalaisopisto, Haukivuoren aluejohtokunta, Haukivuoren Martat ry, Eläkeliiton Haukivuoren yhdistys ry, Mikkelin kaupunki toimistotilana ja viimeinen kunnostettu tila on yksityishenkilön työ- ja toimistotilana.

Haukivuoren aluejohtokunta on myös suunnittelut tiloille lisäkäyttöä erityisesti vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille sekä tapahtumajärjestäjille. Aluejohtokunta ehdottaa rakennuksen kunnostamista; erityisesti etupihan ikkunakarmit ja niiden ympäristön maalaus. Ne ovat näkyvästi erityisen huonossa kunnossa.

Kun tilat saatetaan normaaliin kunnolliseen vuokrausjärjestelmään, yhteispalvelupisteen henkilökunta voi paikanpäällä hoitaa tiloihin liittyviä käytännön toimenpiteitä ja osin myös markkinointia, kuten myös aluejohtokunta.

Yleensäkin näin keskeisen kylän kiinteistön käyttö nyt ja tulevaisuudessa sekä aluejohtokunnan tai yleensä alueiden tulevaisuuden strategisiin kehittämiseen liittyvät käyttötarpeet pitäisi yhteistyössä kaupungin ja aluejohtokunnan selvittää ennen näin pitkälle vietyjä valmisteluja. Samoin, kuten tässä tapauksessa, jos purkutuomio on vaihtoehto, miten ja mistä korvaavat laadukkaat käyttötilat purkujen jälkeen osoitetaan. Menestyvän ja toimivan liitoskunnan tai kaupungin osan keskustan, kirkonkylän, aktiivisen ja joustavan yhteisöllisen toiminnan kannalta kokoontumistilan olemassa olo on nykypäivänä tulevaisuuden kehittämisen avainkysymyksiä ja imagotekijöitä!

Tuemme Haukivuoren eläinlääkäriaseman myyntiä, koska silloin on mahdollista saada tiloille uutta käyttöä. Haukivuoren rantasauna Kyyveden rannalla ja Saksalan myllyn varastorakennus Saksalan harjulla voidaan joko myydä tai ellei ostajaa löydy purkaa. 

Päätös

Hyväksyttiin seuraavalla täsmennyksellä: Haukivuoritalossa toimivat edellisten lisäksi Hieroja Pirjo Ylönen, Mannerheimin Lastensuojelu Liiiton Haukivuoren yhdistys sekä Caveronin toimipiste.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilakeskus pyytää aluejohtokunnan lausuntoa kiinteistöjen realisointisuunnitelmaan 24.3.2017. Tilakeskuksen on korjausvelan hillitsemiseksi tarkasteltava entistä kriittisemmin hallinnassaan olevaa kiinteistöomaisuutta. Kaupungin omassa palvelutuotannossa tarpeettomia kiinteistöjä tulee aktiivisesti pyrkiä vähentämään.

Kiinteistöjen realisoinneissa pyritään huomioimaan paikallisten yritysten tarpeet niin, ettei yritysten toimintamahdollisuuksia heikennetä. Liikekiinteistöjen osalta myyntineuvottelut käydään ensisijaisesti nykyisten yrittäjien kanssa, jolloin saadaan varmistettua palvelujen säilyminen ja yritysten sitoutuminen paikkakuntaan.

Kiinteistöjen realisointilistan hyväksyminen käynnistää prosessin, jossa läpikäydään kohteittain/osakkeittain realisointi ja jokaisesta realisoinnista tehdään erillispäätös. Realisointisuunnitelman hyväksyminen mahdollistaa nopean lautakunta- tai virkamiespäätöksen tekemisen, mikäli kiinteistöjen käyttöaste muuttuu.

Kiinteistöjen realisointilista 24.3.2017 täydentää kaupunginhallituksen 5.10.2015 hyväksymää realisointilistaa niin, että aikanaan realisoitavaksi hyväksyttyjä kohteita ei ole listattu uudestaan.

Yhteenvedot aluejohtokuntien lausunnoista sekä tilakeskuksen vastineet

Haukivuoren aluejohtokunta 4.5.2017

Päätösehdotus

Vastaus kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen 30.3.2017 lausuntopyyntöön Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2017 Haukivuoren alueelle, joita ovat kiinteistöt Haukivuoren eläinlääkäriasema, Haukivuoritalo, Haukivuoren rantasauna Kyyveden rannalla ja Saksalan myllyn varastorakennus Saksalan harjulla.

Haukivuoren aluejohtokunta on käsitellyt asiaa jo aikaisemmin (viimeksi 23.2.) ja tarkentaa nyt ehdotusta valmisteluryhmän kokouksessa 30.3.2017. Esitämme tekniselle lautakunnalle, että Haukivuoritaloa ei voi purkaa, koska se on ainoa tarpeet täyttävä kokoontumistila nyt ja etenkin tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Haukivuoren Asemankylässä käytön tarve tulee lisääntymään, kun aluejohtokunnan strategiset kehittämistoimet etenevät ja päästään mm. alueen markkinointi- sekä viestintätoimenpiteisiin.

Kyläntalona nykyään tunnetun rakennuksen käyttökapasiteetti on jäänyt vajaatehoiseksi, kun huoneistoremontit on jätetty kesken.  Myös alakerran laajat arkisto- ja tavaroiden säilytystilat nostavat vajaata käyttökapasiteettia. Aluejohtokunta on järjestänyt avoimet ovet ja esittelytoimet tiloille. Kysyntää olisi ollut, mutta em. asiat ovat estäneet tilojen vuokraamisen ja käytön. Toinen syy käyttöongelmiin on epäselvät vuokramäärät ja -perusteet.

Tällä hetkellä tiloja käyttävät Mikkelin kansalaisopisto, Haukivuoren aluejohtokunta, Haukivuoren Martat ry, Eläkeliiton Haukivuoren yhdistys ry, Mikkelin kaupunki toimistotilana ja viimeinen kunnostettu tila on yksityishenkilön työ- ja toimistotilana.

Haukivuoren aluejohtokunta on myös suunnittelut tiloille lisäkäyttöä erityisesti vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille sekä tapahtumajärjestäjille. Aluejohtokunta ehdottaa rakennuksen kunnostamista; erityisesti etupihan ikkunakarmit ja niiden ympäristön maalaus. Ne ovat näkyvästi erityisen huonossa kunnossa.

Kun tilat saatetaan normaaliin kunnolliseen vuokrausjärjestelmään, yhteispalvelupisteen henkilökunta voi paikanpäällä hoitaa tiloihin liittyviä käytännön toimenpiteitä ja osin myös markkinointia, kuten myös aluejohtokunta.

Yleensäkin näin keskeisen kylän kiinteistön käyttö nyt ja tulevaisuudessa sekä aluejohtokunnan tai yleensä alueiden tulevaisuuden strategisiin kehittämiseen liittyvät käyttötarpeet pitäisi yhteistyössä kaupungin ja aluejohtokunnan selvittää ennen näin pitkälle vietyjä valmisteluja. Samoin, kuten tässä tapauksessa, jos purkutuomio on vaihtoehto, miten ja mistä korvaavat laadukkaat käyttötilat purkujen jälkeen osoitetaan. Menestyvän ja toimivan liitoskunnan tai kaupungin osan keskustan, kirkonkylän, aktiivisen ja joustavan yhteisöllisen toiminnan kannalta kokoontumistilan olemassa olo on nykypäivänä tulevaisuuden kehittämisen avainkysymyksiä ja imagotekijöitä!

Tuemme Haukivuoren eläinlääkäriaseman myyntiä, koska silloin on mahdollista saada tiloille uutta käyttöä. Haukivuoren rantasauna Kyyveden rannalla ja Saksalan myllyn varastorakennus Saksalan harjulla voidaan joko myydä tai ellei ostajaa löydy purkaa. 

Päätös

Haukivuoritalossa toimivat edellisten lisäksi Hieroja Pirjo Ylönen, Mannerheimin Lastensuojelu Liiiton Haukivuoren yhdistys sekä Caveronin toimipiste.

Tilakeskuksen vastine:

Haukivuoritalosta on puolet otettu pois käytöstä. Niin sanottu asunto-osa on laitettu kylmilleen odottamaan purkamista. Rakennuksen toisessa päässä on vielä mm. toimisto- ja kokoontumistiloja. Rakennuksen ylläpitokulut ovat huomattavasti suuremmat kuin tulot. Vuokratulot rakennuksesta olivat viime vuonna n. 25 000 €. Rakennuksen ylläpitokustannukset ovat vaihdelleet vuosittain välillä 30 000 – 60 000 €. Rakennus on tekniikaltaan käyttöikänsä päässä ja vaatisi mittavia korjauksia, mikäli toimintaa haluttaisiin jatkaa. Toimistotilojen kysyntä Haukivuorella on ollut hyvin vähäistä.

Kaikille Haukivuoritalon toimijoille pyritään löytämään korvaavat tilat niin, etteivät toimintaedellytykset heikenny vaikka kiinteistöjä vähennetään. Ensisijaisesti pyritään vuokraamaan käyttöaikoja jo olemassa olevista tiloista ja vasta tämän jälkeen omia tiloja kullekin toiminnolle. Harraste- ja seurakäyttöön vuokrataan koulun tiloja ilta-aikaan ja viikonloppuisin. Kokoustiloja löytyy koululta sekä Haukihallilta. Mikkelin kaupungilla on myös useita tyhjillään olevia asuinhuoneistoja, jotka soveltuvat seura- ja järjestökäyttöön.

Mikkelin kaupungilla ei ole voimassa olevia vuokrasopimuksia Haukivuoren Marttojen eikä Caverion Suomi Oy:n kanssa.

Ristiinan aluejohtokunta 26.4.2017

Päätösehdotus

Valmistelutyöryhmä esittää, että nuorisotiloja Brahentie 54, tässä vaiheessa ei tule luopua, vaan sitten kun on saatu korvaava tila tilalle.

Päätös

Nuorisotilaa ei tule purkaa/myydä ennenkuin on korvaava tila on saatu tilalle. Vaihtoehtoisena nuorisontilana voisi olla esim. teknisen toimiston rakennus

Linnantie 2. Varhaiskasvatus tarvitsee myös tiloja. Onko selvitetty teknisen toimistorakennuksen tilan hyödyntäminen varhaiskasvatuksen käyttöön.

Tilakeskuksen vastine

Nuorisotila toimii osoitteessa Brahentie 53. Tämä kiinteistö ei ole myytävien listalla. Teknisen toimen toimistorakennuksen hyödyntämistä varhaiskasvatuksen käyttöön on selvitetty.

Anttolan aluejohtokunta 4.4.2017

Päätösehdotus

Aluejohtokunta esittää lausuntonaan, että

1. Ei ole estettä Hiehojärventie 2:n omakotitalon ja piharakennusten myynnille.

2. Anttolan työtuparakennus voidaan myydä tai purkaa, kun se vapautuu nykyisestä käyttötarkoituksesta.

3. Malan huvilaa ei tule laittaa myyntiin, vaan käyttöä tulee tehostaa. Testamentin säännös ei anna lupaa myyntiin. Huvila on saatu testamentilla ja kaupunki kunnioittaa lahjoittajan tahtoa. Tilahallinnon tulee lisätä markkinointia ja tarkistaa vuokratasoa kohtuullisesti.

4. Entinen Parkkilan koulun rantatontti. Tonttia ei tule myydä, koska se on Parkkilan kylän asukkaiden lähiliikuntapaikka ja aluetta tulee edelleen kehittää lähiliikuntapaikkana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tilakeskuksen vastine

Malan huvilan vuosittaiset käyttökulut ovat olleet n. 9 000 € ja tulot n. 2 000 €. Testamentissa ei ole rajoitettu kiinteistön myymistä. Mikäli Malan huvilan toimintaa haluttaisiin jatkaa, tulisi rakennukseen tehdä huomattavia korjaustoimenpiteitä.

Parkkilan entisen koulun kenttä on lakkautettu palveluverkkopäivityksen yhteydessä (Kaupunginhallitus 11.4.2016 Liite 1 § 129). Liikuntatoimella ei ole suunnitelmissa ottaa kenttää uudelleen käyttöön.

Suomenniemen aluejohtokunta 2.5.2017

Päätösehdotus

Suomenniemen osalta mainitut kiinteistöt ovat olennainen osa kirkonkylän maisemaa. Suomenniemen aluejohtokunta esittää kiinteistöjä ensisijaisesti myyntiin, jotta niille löytyisi jatkokäyttöä. Kaupungilta edellytetään aktiivista markkinointia myytävien kiinteistöjen suhteen. Kiinteistöjen purkaminen ei ole suotavaa, ellei kiinteistön kunto tätä väistämättä edellytä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tilakeskuksen vastine

Kiinteistöt pyritään ensisijaisesti myymään ja vasta toissijaisesti purkamaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan jaosto esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi rakennusomaisuuden ja osakkeiden realisointisuunnitelman 2017.

Päätös

Teknisen lautakunnan jaosto esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi rakennusomaisuuden ja osakkeiden realisointisuunniltelman 2017 seuraavilla muutoksilla:
Realisointisuunnitelmasta jätetään pois
- Kallioniemen huvila piharakennuksineen
- Ent. Parkkilan koulun rantatontti, sauna, uimaranta
- Lamposaari päärakennus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Haukivuori-talon tilannetta selvittämään perustettiin työryhmä. Työryhmään nimettiin aluejohtokunnasta Eveliina Naumanen. Muut jäsenet ovat, kokoonkutsujana, Marja Pulkkinen, joka edustaa Haukivuori-talon vuokralaisia sekä Kari Rämö kotiseutuyhdistyksestä. Työryhmän selvittäviä ja raportoivia asioita aluejohtokunnalle ovat:

  1. Haukivuori-talon suojelun mahdollisuudet ja sen aiheuttamat toimenpiteet
  2. Mahdolliset korvaavat ja soveltuvat tilat Haukivuoren taajaman alueella
  3. Muut toimenpiteet Haukivuori-talon säilyttämiseksi
  4. Tiloista kiinnostuneet uudet vuokralaiset ja niiden merkitys tilakokonaisuudessa.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.