Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Haukivuori-talon julkisivun ikkunoiden talkookunnostus

MliDno-2017-1489

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Asiaa selvittämään perustettiin työryhmä, joka suunnittelee ja valmistelee käytännön toteutuksen talkootöille. Todettiin, että mahdollisen purkupäätöksenkin tultua, purkutoimien suorittaminen kestänee kaupungin taloudellisen tilanteen takia vuosia. Koska talolle on käyttöä, kylmilleen laittoa ei hyväksy, ennen kuin purkutoteutusajankohta on varma.

Maalibudjetti aluejohtokunnalle kaupungilla on 500 euroa. Työryhmään nimettiin Pekka Moilanen (pj.), Mikko Pöyhönen ja Minna Saloviin. Pyritään siihen, että työ suoritetaan mahdollisimman pian Asuntomessuliikenteenkin takia. Ikkunoista kaksi tarvitsee puupokan korjausta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.