Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Haukivuoren hyvinvointiaseman palvelut

MliDno-2017-1012

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

Haukivuoren hyvinvointipalvelukeskuksessa olevia lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja ei ole kaikkien haukivuorelaisten asiakkaiden saatavilla ja se edellyttää runsasta matkustamista Mikkeliin. Tämä on erityisesti koettu ongelmalliseksi  työssäkäyvien ja iäkkäämmän väestön kohdalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Aluejohtokunnan puheenjohtaja on yhteydessä Essoteen ja Etelä-Savon maakuntaliittoon ja aluejohtokunta esittää, että Haukivuoren hyvinvointiasemalla tulee laajentaa sieltä saatavia lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja vähintään yhdellä päivällä viikossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Aluejohtokunta yksimielisesti esittää, että Haukivuoren hyvinvointiasemalla tulee laajentaa sieltä saatavia lääkäri- ja hammaslääkäri- sekä suuhygienistin palveluja vähintään yhdellä päivällä viikossa, koska nyt erityisesti lapsiperheiden ja vanhusten matkustaminen kaupunkiin on ongelmallista ja epätaloudellista. On järkevää käydä yhden lääkärin täällä kuin matkustuttaa laajoja massoja kaupunkiin. Haukivuorella on lääkäripalveluille runsaasti kysyntää.
Haukivuoren sekä Mikkelin hyvinvointiasemilla tulee turvata myös puheterapeutinpalvelut.

Hammaslääkärinpalvelujen osalta tulee myös selvittää, että voiko hammaslääkärin tiloja Haukivuoren hyvinvointiasemalla vuokrata yksityiselle ja sitä kautta lisätä hammaslääkäri- ja suuhygienistipalveluja Haukivuoren hyvinvointiasemalla 1-2 päivällä viikossa, jos kaupungin hammaslääkäreiden kapasiteetti ei riitä.

Soten epävirallista ja virallista valmistelua seurataan jatkuvasti mahdollisimman tarkasti erityisesti tilakysymysten ja palvelujen tarjonnan osalta. Projektin etenemistä Etelä-Savon alueella on seuranosoite www.es2017.fi. Asian etenemistä seuraavat Pekka Moilanen ja Leo Laukkanen sekä käyvät tarvittaessa neuvotteluja tilojen ja palvelujen varmistamiseksi Haukivuorella jatkossakin, jopa laajemmalla palvelulla.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.