Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Haukivuoren aluejohtokunnan valmistelutyöryhmän valinta

MliDno-2017-1491

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Valmisteluryhmän perustehtävät määräytyvät aikaisemman strategian ”aluejohtokunnan organisoituminen ja vastuut mukaan”. Valmistelutyöryhmän muodostavat jatkossa aluejohtokunnan puheenjohtaja, aluejohtokunnan sihteeri sekä 1 - 2 aluejohtokunnan jäsentä kunkin aluejohtokunnankokouksen asiapainotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.