Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Haukivuoren aluejohtokunnan strategian uudistaminen ja strategiapäivän määrittely alkusyksylle

MliDno-2017-1495

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Strategiapäiviksi sovittiin alustavasti lauantait 26.8.2017 tai 2.9.2017. Myös paikka ratkaistaan, kun koordinoivan sihteerin valinta ja toimintarooli varmistuu. Puheenjohtaja pyysi jäseniä käymään läpi www.haukivuori.fi sivuilla ja jäsenille lähetettyä strategiaa jo valmistelumielessä läpi. Valmisteluryhmä tekee myös esityksen strategian täydentämisestä ja uusimisesta seuraavalle kokoukselle. Puheenjohtaja muistutti, että Maakuntaliiton strategialähtökohta: Metsä, vesi ja ruoka ovat myös aluejohtokunnan toimenpiteiden tulevaisuuden peruslähtökohtia muiden alueen veto- ja elinvoimaedellytysten myötä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.