Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Haukivuoren aluejohtokunnan päätoiminnot/aluejohtokunta vv. 2017-2021

MliDno-2017-1496

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Aluejohtokunnan puheenjohtaja esitteli Haukivuoren aluejohtokunnan tulevaisuuden päätoimintoja ja linjauksia vuosille 2017-2021, jotka ovat keskeisiä aluejohtokunnan toiminnan ja tekemisen lähtökohtia. Toimille nimettiin alustavasti vastuuhenkilö tai henkilöt (Liite 1). Vastuuhenkilöiden tehtävä on toimenpiteiden ja projektien edessä informoitava puheenjohtajaa niin, että hän on selvillä asioiden etenemistilasta, koska puheenjohtaja on jatkuvassa kontaktissa verkostoihinsa ja mm. kaupungin luottamus- ja operatiivisen johdon kanssa niin virallisesti kuin epävirallisesti.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.