Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Haukivuoren aluejohtokunnan asioista tiedottaminen verkostoille/kaupungin päättäjille

MliDno-2017-1492

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Saatettiin tiedoksi, että Haukivuoren aluejohtokunnan nimissä on tilattu Haukivuoren Seutu-lehti Mikkelin kaupunginjohtajalle, hallituksen ja valtuuston kaikille puheenjohtajille, tekniselle johtajalle ja hyvinvoinnin ja osallisuuden viraston johtajalle, vihreiden sekä kristillisen liiton kaupunginhallituksen edustajille ja perusuomalaisten Raimo Heinäselle, Maakuntaliiton, ESSOTEN, ELY:n ja AVI:n johtajien tilaus tarkistetaan.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.