Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Edellisen pöytäkirjan (4.5.2017) läpikäynti ja päätösten tarkistaminen

Kuvaus

Pöytäkirja löytyy liitteineen www.haukivuori.fi, aluejohtokunnan pöytäkirjat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Saatettiin tiedoksi osanottajille.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.