Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Asuntomessuille osallistuminen 10.8.2017; esitys Haukivuoren aluejohtokunnan toiminnasta

MliDno-2016-2222

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Päätettiin, että jos tulee tarve, niin osallistutaan asuntomessuille ja järjestetään edustaja aluejohtokunnasta. Seppo Kantanen selvittää tarvetilannetta ja sen muotoa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.