Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys. 

Päätös

Puheenjohtaja esitti seuraavat muutokset asialistalle:

§ 20 Muut asiat pykälässä käsitellään seuraavat asiat: 

  1. Versowood Oy:n harvennushakkuut Haukivuoren Asemankylällä
  2. Haukivuoren aluejohtokunta osallistuminen kesämarkkinoille
  3. Vuoden 2019 haukivuorelaisen ja nuoren haukivuorelaisen valinta
  4. Haukivuori -esitteen uusiminen
  5. Häkkilän luontopolulla järjestettävä suunnistustapahtuma ja polkujuoksukilpailu

 

Lisäasioina otetaan käsittelyyn lisäpykälät:

Haukivuoren aluejohtokunnan vuoden 2018 toimintakertomus (lisäasia)
Haukivuoren aluejohtokunnan alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (lisäasia)
Haukivuoren sataman kehittäminen: avantouintimahdollisuus satamaan (lisäasia)
Haukivuori-talon työhuoneen vuokraus / Haukivuoren aluejohtokunta (lisäasia)
Mikkelin aluejohtokuntien laskujen asiatarkistaminen ja talouden seuranta (lisäasia)

Työjärjestys hyväksyttiin edellä mainituilla lisäyksillä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat