Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

 • Aluejohtokunnan varapuheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenten muutokset Haukivuoren aluejohtokunnan kokoonpanossa ja Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtajan vaihtuminen (kaupunginvaltuusto 28.1.2019)
 • Sataman kioskin vuokraustilanne
 • Kangasjärven laavun tilanne
 • Junan pysähtymistilanne Haukivuorella
 • Haukivuoren asunto- ja kiinteistöyhtiöiden palaverin siirto päivältä 14.3.2019 päivälle 28.3.2019
 • Kyyvesi-kirjan tilanne: Kyyvesi-kirja ilmestyy tämä keväänä Petri P. Pentikäisen ja Saku Niilo-Rämän toimittamana. Painosmäärä 500 kpl. Kirjan myyntipaikkoja on useita.
 • Hybridi- ja sähköautojen latauspiste Haukivuoren Asemankylälle: Haukivuoren aluejohtokunta on esittänyt Lumme Energialle ja Osuuskauppa Suur-Savolle hybridi- ja sähköautojen latauspisteen perustamista Haukivuoren Asemankylälle. Vähintään tarpeenarviointi tehtävä. Tarpeen ja käytännön syiden lisäksi asia on mielikuvakysymys.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavin lisäyksin:

 • Varapuheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenten muutokset Haukivuoren aluejohtokunnan kokoonpanossa ja Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtajan vaihtuminen (kaupunginvaltuusto 28.1.2019). Haukivuoren aluejohtokunnan varapuheenjohtajaksi nimettiin Pekka Moilanen, varsinaiseksi jäseneksi Terhi Patja ja varajäseneksi Anna-Maria Häkkinen.
 • Sataman kioskin vuokraustilanne: kaupunki on saanut tarjouksen yrittäjäehdokkaaksi. 
 • Kangasjärven laavun tilanne: katon uusiminen ja ympäristön puiden käsittely saatetaan loppuun kevään aikana.
 • Junan pysähtymistilanne Haukivuorella: käynti VR:n johdon luona maaliskuun lopulla, tapaamisessa mukana edustajat Etelä-Savon Maakuntaliitosta, Mikkelin kaupungista ja Haukivuoren aluejohtokunnasta.
 • Haukivuoren asunto- ja kiinteistöyhtiöiden palaverin siirto päivältä 14.3.2019 päivälle 28.3.2019. Palaveri siirtyy myöhemmäksi ilmoituskokemusten saamiseksi.
 • Kyyvesi-kirjan tilanne: Kyyvesi-kirja ilmestyy tämä keväänä Petri. P. Pentikäisen ja Saku Niilo-Rämän toimittamana. Painosmäärä 500 kpl. Kirjan myyntipaikkoja on useita.
 • Hybridi- ja sähköautojen latauspiste Haukivuoren Asemankylälle: Haukivuoren aluejohtokunta on esittänyt Lumme Energialle ja Osuuskauppa Suur-Savolle hybridi- ja sähköautojen latauspisteen perustamista Haukivuoren Asemankylälle. Vähintään tarpeenarviointi tehtävä. Tarpeen ja käytännön syiden lisäksi asia on mielikuvakysymys. Lumme Energialta saadun kustannusesittelyn ja tarjouksen mukaisilla perusteluilla aluejohtokunnalla ei ole edellytyksiä viedä hanketta eteenpäin, elleivät Lumme Energia ja Osuuskauppa Suur-Savo ota vastuuta ko. latauspisteen investoinneista.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat