Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

  1. Versowood Oy:n harvennushakkuut Haukivuoren Asemankylällä
  2. Haukivuoren aluejohtokunta osallistumkinen kesämarkkinoille
  3. Vuoden 2019 nuoren haukivuorelaisen valinta
  4. Haukivuori -esitteen uusiminen
  5. Häkkilän luontopolulla järjestettävä suunnistustapahtuma ja polkujuoksukilpailu.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavat asiat:

  1. Versowood Oy harventaa kaupungin omistamia taajamametsiä eri puolilla Haukivuoren Asemankylää. Työt tehdään maaliskuun aikana ja puunkorjuu tehdään koneellisesti. Kartta harvennushakkuista esitetään kokouksessa.
  2. Haukivuoren aluejohtokunta osallistuu kesämarkkinoille vuokraamalla oman teltan yksin tai yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa.
  3. Haukivuoren aluejohtokunta valitsee vuoden 2019 nuoren haukivuorelaisen yhteistyössä Haukivuoren yrittäjien kanssa. Aluejohtokunnan edustajina toimivat ko. prosessissa puheenjohtaja Leo Laukkanen ja jäsen Eveliina Naumanen.
  4. Haukivuoren aluejohtokunta selvittää Haukivuori -esitteen uusimista ja ottaa asian käsittelyyn seuraavassa kokouksessa.
  5. Haukivuoren aluejohtokunta järjestää Häkkilän luontopolun tunnetuksi tekemiseksi ja aktivoimiseksi alkukesästä koko perhettä koskevan leikkimielisen suunnistustapahtuman ja polkujuoksukilpailun.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat