Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Mikkelin aluejohtokuntien laskujen asiatarkistaminen ja talouden seuranta (lisäpykälä)

MliDno-2018-2566

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 30.1.2019 hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2019. Suunnitelma sisältää lautakunnan alaisten tulosyksiköiden osalta tositteiden hyväksyjät sekä asiatarkastajat ja heidän varahenkilönsä.

Aluejohtokuntien laskut asiatarkistaa tällä hetkellä Mikkelin kaupungin yhteispalvelupisteen työntekijä, joka ei muutoin työssään toimi tiiviissä yhteistyössä aluejohtokuntien kanssa eikä hänellä näin ollen ole ajankohtaista tietoa aluejohtokuntien toiminnasta, hankinnoista eikä tehdyistä päätöksistä. Asiatarkistajan haasteena on näin ollen hahmottaa, mihin kunkin aluejohtokunnan toiminnan kokonaisuuteen kukin asiatarkistettava lasku liittyy, ja asiatarkistaja joutuukin usein tarkistamaan laskun taustoja aluejohtokuntien puheenjohtajilta tai osallisuuskoordinaattorilta, joka toistaiseksi on vastannut aluejohtokuntien koordinoinnista.

Aluejohtokuntien puheenjohtajien haasteena on taas edustamansa aluejohtokunnan talouden ajantasainen seuranta, sillä laskut eivät tällä hetkellä tule välttämättä lainkaan kunkin aluejohtokunnan puheenjohtajan nähtäviksi. Aluejohtokunta tekee aluejohtokunnan päätöksiin perustuvia hankintoja oman budjettinsa puitteissa alueen kehittämiseksi. Näin ollen budjetin ajankohtainen seuranta on olennaisen tärkeää.

Päätös

Haukivuoren aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungille, että aluejohtokuntien laskujen asiatarkistuksen hoitaa jatkossa henkilö, joka on perehtynyt aluejohtokuntien toiminnan sisältöihin ja joka seuraa aluejohtokuntien toimintaa tiiviisti ja säännöllisesti. Tällainen tehtävänkuva on esimerkiksi pian työnsä aloittavalla aluekoordinaattorilla. Näin laskujen asiatarkistajalla olisi tarvittavat tiedot aluejohtokuntien tekemistä hankinnoista ja toimintakokonaisuuksista. Tämä helpottaisi myös aluekoordinaattorin kannalta aluejohtokuntien talouden seurantaa.

Haukivuoren aluejohtokunta esittää lisäksi Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle, että aluejohtokuntien puheenjohtajille saatettaisiin jatkossa ajankohtainen tieto edustamansa aluejohtokunnan tarkistuksessa olevista laskuista, jotta aluejohtokuntien talouden ajantasainen seuranta olisi myös aluejohtokuntien puheenjohtajille helpompaa.

Tiedoksi

Virpi Launonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat