Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kevään 2019 kokousaikataulu / Haukivuoren aluejohtokunta

MliDno-2019-520

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan tulee sopia kevään 2019 kokousaikataulusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee ja päättää kevään 2019 kokousaikataulusta.

Päätös

Haukivuoren aluejohtokunta kokoustaa keväällä 2019 seuraavasti:

  • valmistelutyöryhmä 9.5.2019
  • varsinainen kokous 23.5.2019.

Tiedoksi

Osallisuuskoordinaattori, aluekoordinaattori

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat