Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Haukivuori-talon työhuoneen vuokraus / Haukivuoren aluejohtokunta (lisäpykälä)

MliDno-2018-444

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta suoritti kesän 2018 aikana kokeilun aluejohtokunnan entisen sihteerin Olli Lahden aiemmin käytössä olleella työhuoneella. Kokeilussa oli tarkoitus tarjota ilmaiseksi etätyöntekijöiden käyttöön tilaa kirjaston aukioloaikoina. Huone on ollut mm. kahden henkilön vakiokäytössä kesäkuukausina. Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja tiedusteli syksyllä 2018 vuokraus- ja käyttöpalveluilta tilan ympärivuotisen jatkokäytön hintaa. Vuokraus- ja käyttöpalvelut antoivat tuolloin vuokraksi 184,45 €/kk.

Päätös

Haukivuoren aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungin vuokraus- ja käyttöpalveluille, että se vuokraa Haukivuori-talon työhuoneen etätyöpisteeksi vuoden 2018 tapaan ajaksi 1.6.–15.8.2019 hintaan 100 euroa/kk.

Tiedoksi

Linda Asikainen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat