Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Haukivuoren sataman saunan korjaaminen ja käyttäjäryhmän laajentaminen

MliDno-2019-519

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren satamassa on Haukivuoren Palomieskerho ry:n käytössä oleva, kaupungin omistuksessa oleva sauna. Haukivuoren aluejohtokunta on saanut sataman käyttäjiltä toiveita saunan käyttömahdollisuuksien laajentamisesta siten, että sitä voisivat varata käyttöönsä myös satamaa käyttävät karavaanarit, veneilijät ja muut sataman käyttäjät. Mikäli sauna otettaisiin laajempaan käyttöön, saunan korjaus voisi olla ajankohtaista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta selvittää yhteistyössä Mikkelin kaupungin vuokraus- ja käyttöpalveluiden kanssa, onko Haukivuoren Palomieskerho ry:n käytössä olevaa Haukivuoren sataman saunaa mahdollista ottaa käyttöön laajemmin, jotta myös satamaa käyttävillä karavaanareilla, veneilijöillä ja muilla sataman käyttäjillä olisi mahdollisuus varata saunaa käyttöönsä. Mikäli saunan käytön laajentaminen olisi mahdollista, Haukivuoren aluejohtokunta selvittää myös saunan peruskorjaamisen mahdollisuuden yhteistyössä Mikkelin kaupungin tilapalveluiden ja Haukivuoren Palomieskerho ry:n kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Linda Asikainen, Jani Koikkalainen, Haukivuoren Palomieskerho ry

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat