Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Haukivuoren aluejohtokunnan vuoden 2019 strategiset hankkeet, skeittiradan loppuun saattaminen

MliDno-2018-641

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Yksi Haukivuoren aluejohtokunnan vuodelle 2019 hyväksytyistä strategisista hankkeista on skeittiradan loppuun saattaminen. Aluejohtokunta on saanut hanketta varten 10 000 euron määrärahan. Hankkeen toteutuksesta, vastuista ja määrärahan käytöstä on sovittava aluejohtokunnassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta hyväksyy käyttösuunnitelman skeittiradan loppuunsaattamiseksi vuoden 2019 aikana. Alla olevat summat ovat suuntaa-antavia:

  • hankitaan kaksi lisäelementtiä, noin 7500 euroa
  • penkkien ja pöydän hankkiminen varusteiden vaihtoa, odottamista ja eväiden syömistä varten, noin 2500 euroa.


Haukivuoren aluejohtokunnassa hankevastuulliseksi nimetään Mikko Pöyhönen. Hän jatkaa asioiden valmistelua ja hankintaa yhteistyössä Mikkelin kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Pekka Turusen kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Turunen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat