Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Haukivuoren aluejohtokunnan vuoden 2018 toimintakertomus (lisäpykälä)

MliDno-2019-607

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan keskeiset toimenpiteet vuodelta 2018 sisältyvät Haukivuoren aluejohtokunnan strategisiin linjauksiin vuosille 2017–2018. Tiedosto esitetään kokouksessa. Täydentävät yksityiskohdat löytyvät www.haukivuori.fi/aluejohtokunta -verkkosivuilta, jolta löytyvät aluejohtokunnan strategiset linjaukset, pöytäkirjat ja muu toimintaan liittyvä informaatio.

Päätösehdotus

Haukivuoren aluejohtokunta hyväksyy kokouksessa esitetyt, aluejohtokunnan strategiaan sisältyvät toimintakertomusperusteet vuoden 2018 osalta.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

Haukivuoren aluejohtokunta on strategiaan kirjattujen toimintakertomusperusteiden lisäksi tehnyt vuoden 2018 aikana Haukivuoren alueen kannalta olennaisia ja kehittämistä edistäviä toimia:

  • antanut runsaasti kaupungin pyytämiä lausuntoja
  • tukenut toisten aluejohtokunnan esityksiä
  • tehnyt omia aluejohtokunta-toimintaan ja sihteerijärjestelyihin liittyviä lausuntoja
  • tehnyt vesienhoidon kehittämiseen liittyviä lausuntoja sekä EU:n vesipuitedirektiiviin liittyviä vastineita sekä valituksia ja vastavalituksia Vaasan hallinto-oikeudelle koskien Emostensuon turvelupaa.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat