Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Haukivuoren aluejohtokunnan alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (lisäpykälä)

MliDno-2018-2566

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Puheenjohtaja esittelee kokouksessa Haukivuoren aluejohtokunnan alustavan toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa kevään aikana.

Päätösehdotus

Haukivuoren aluejohtokunta hyväksyy kokouksessa esitetyn aluejohtokunnan vuoden 2019 alustavan toimintasuunnitelman ja hyväksyy sen julkaistavaksi www.haukivuori.fi/aluejohtokunta -sivustolla.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat