Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Aluejohtokuntien puheenjohtajien kokous ja uusien strategisten hankkeiden hakeminen vuodelle 2019 / Haukivuoren aluejohtokunta

MliDno-2018-1735

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin aluejohtokuntien puheenjohtajien kokous pidetään 6.3.2019. Kokouksessa aluejohtokunnat voivat esittää hakemuslomakkeella ehdotuksensa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan syksyllä 2018 hyväksymiä aluejohtokuntien strategisia hankkeita täydentämään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta hakee 6.3.2019 aluejohtokuntien puheenjohtajien kokouksessa seuraavia strategisia hankkeita lisäyksenä aiemmin myönnettyihin strategisiin hankkeisiin:

  • Vapaa-ajan ja paikallisasukkaiden kuulemistilaisuus, 3000 euroa, vastuuhenkilö: Leo Laukkanen
  • Haukivuoren markkinointi, 500–700 euroa, vastuuhenkilö: Pekka Moilanen
  • Haukivuoren urheiluseurojen yhteisen juoksukoulun tukeminen, 3000 euroa, vastuuhenkilö: Seppo Kantanen
  • Häkkilän luontopolun kansalaistapahtumalla, 2700 euroa, valmisteluryhmä: Minna Saloviin, Seppo Kantanen, Leo Laukkanen. 


Kevään haussa haettujen strategisten hankkeiden esitys on yhteensä 9400 euroa ja vastuuhenkilönä hakemusten koonnissa toimii Minna Saloviin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat