Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys sekä lisäasioiden listaus.

Tehdään seuraavat muutokset työjärjestykseen:

Pykälässä 43 käsitellään: kutsu tulevaisuus työpajaan, tieverkostoa koskeva kirje, skeittiradan tilanne sekä osallisuuskoordinaattorin valinta.

45 § saapunut lisäasia, jossa aluejohtokunnalta on pyydetty lausuntoa kaupunkistrategiasta käsitellään ennen pykälää 44 kokouksen päättäminen.

Päätös

Hyväksyttiin muutokset.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.