Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Tiedoksi

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

Kyyvesi-​kirjan tilanne

Kyyvesi-​kirjan päävastuun on ottanut 26.3.2018 alkaen Kyyveden kalastusalue,​ työryhmällä Olli Kauppinen (pj.),​  joka johtaa myös ohjausryhmää sekä jäseninä Petri P. Pentikäinen ja Saku Niilo-​Rämä. Lisäksi ohjausryhmän muodostavat Kotiseutuyhdistys ry,​ Haukivuorelaiset ry,​ Haukivuoren OP (Suur-​Savon Op),​ Kangasniemen kunta,​ Mikkelin kaupunki/HVO,​ Metsähallitus,​ Etelä-​Savon Ely ja Haukivuoren aluejohtokunta (Leo Laukkanen,​ varajäsen Pekka Moilanen). Alkuperäisen aikataulun mukaan kirja työstetään vuonna 2018 ja tarvittaessa vuonna 2019. Kirja on valmis kesäkuussa 2019. Aikatauluun ja toimintaan vaikuttaa paikallis-​ ja ulkopuolisen rahoituksen saaminen. Ohjausryhmän jäsenillä on tärkeä aktiivirooli. Veej´jakan rahoitus ei enää tässä vaiheessa toteutunut,​ koska Veej´jakaja priorisoi avustusperusteitaan suuren hakemusmäärän myötä.

Polkupyöräreittien huolto ja postilaatikot  

Olli Lahti,​ Saku Niilo-​Rämä ja Leo Laukkanen hoitavat alkukesästä aikaisemman suunnitelman mukaisesti kaksi posti-​ ja palautelaatikkoa polkupyöräreittien varteen sekä muutenkin tarkastavat reitin.

Häkkilän eräpolun osa kaupungin Seudun retkeilyreitit hankkeeseen mukaan  

Mikkelin seudun retkeilyreittien käyttöastetta,​ tilaa ja kunnostussuunnitelmia selvitetään Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen hankkeessa. Tällä listalla on myös Häkkilän polun reitti,​ joka kulkee Kapustasalmelta Kerovuorelle ja sieltä Ohenvuoren ja Häkkilän erämajan kautta Vehkamäelle. Reitin ylläpitoa ja kunnostusta puoltaa reitin majoitusmahdollisuudet (Häkkilän erämaja),​ että reitin ylläpidossa on ollut vastuutaho (Häkkilän eräveikot ja Haukivuoren aluejohtokunta) sekä se,​ että reitti kulkee Kerovuoren aarnialueen läpi muodostaen sopivan mittaisen lenkin. Asiasta on käyty alustava neuvottelu projektityöntekijän Kerttu Hakalan kanssa. Mukana neuvotteluissa olivat Minna Saloviin ja Veli Manninen. Kesän 2018 aikana reitti käydään läpi (Kerttu Hakala ja Veli Manninen) ja kirjataan mahdolliset kunnostustarpeet.

Kirpputori vanhaan Siwan kiinteistöön

Aluejohtokunnalle on tehty esitys kirpputorin avaamisesta entiseen Siwan kiinteistöön. Seurakunnan lähetyksen kirpputorilla ei ole kauheasti tilaa ja monilla yksityisillä henkilöillä on myös myytävää. Kirpputoria voisi ainakin kokeilla kesän ajan ja sitten tilannetta voitaisiin arvioida uusiksi kesän jälkeen. Kirpputorin anti voisi kiinnostaa kesäasukkaitakin erityisellä tavalla!

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksellä, että aluejohtokunta ei ota vastuuta kirpputorin järjestämisestä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.