Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Muut asiat

Valmistelija

 • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat,​ mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

 • Tapahtumat ja Palvelut 2018 Haukivuori,​ lasku
 • Budjettitilanne (osallisuuden ltk:n viranhaltijaraportti)
 • Kansalaisopistotoiminnasta saatu palaute
 • Seuraavat kokousjärjestelyt ja aikataulut
 • Aluejohtokunnan saama kutsu Kyösti Leikkaan näyttelyyn
 • Haukivuorelaiset ry:n toimintaa;​ info Niina Koponen
 • Osallisuussuunnitelma vuodelle 2018,​ hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta,​ liite

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

Tehdään tarvittavat päätökset ja merkitään asioita tiedoksi.

Päätös

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi seuraavat asiat:

 • Tapahtumat ja Palvelut 2018 lasku hyväksytään.
 • Budjettitilanne ja kansalaisopistotoiminnasta saatu palaute saatetaan tiedoksi
 • Mikko Pöyhönen sopii ajankohdan ja järjestää tiistaina 29.5 tunnin retken Kyösti Leikkaan näyttelyyn.
 • Osallisuussuunnitelma vuodelle 2018 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan liite hyväksytään.
 • Haukivuorelaiset ry:n toimintaa esittelee Terhi Patja
  Terhi Patja kertoi Haukivuorelaiset ry:n toiminnasta seuraavaa:
  • kesämarkkinoiden järjestelyt käynnissä
  • suolentopallo ei saanut hankerahaa
  • HaukiRocks ja Ramopiknik valmistelut käynnissä
  • peräkonttikirppis suunnitteilla
  • syksyllä tarkoitus järjestää joku tapahtuma
  • Haukivuorelaiset ry mukana laulutapahtuman järjestelyissä
  • Savon Radan päivä järjestetään
  • joulumessut ovat olleet tappiollisia, suunnitteilla yhteinen joulunavaus tapahtuma LC:n kanssa, huomioiden paikalliset liikkeet, jotka voisivat olla pidempään avoinna.
 • Terhi Patja tarkistaa jouluvalojen sytyttämispäivän ja aluejohtokunta pyytää kiinteistöpäälliköltä joulukuusen torille.

Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.

Lisäksi Liisa Pulliainen toi esille lukemisen unelmavuoden ja ehdotti aluejohtokunnalle luettavaksi ja keskusteltavaksi Emmi Itärannan Teemestarin kirjan. Aluejohtokunta hyväksyi ehdotuksen ja päätti, että kaikki jäsenet lukevat kyseisen kirjan vuoden 2018 aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.