Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Mikkeli-Haukivuori-Mikkeli -JunaBussiliikenteen kehittäminen

MliDno-2015-1248

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Bussivuoroja Mikkelin ja Haukivuoren välillä järjestävät sekä Pohjois-Savon ELY-keskus että Mikkelin kaupunki. Bussiliikenteessä aikuisen kertalippu Mikkeli-Haukivuori maksaa 8,50 euroa (tilanne 25.4 2018). Ongelmana on, että VR:n palvelussa bussivuorot eivät näy jatkoyhteyksinä. Näin ollen syntyy helposti kuva, ettei Haukivuorelle ole toimivia julkisen liikenteen yhteyksiä: toimintaa rajoittaa myös Waltti-kortti ja muu eriytynyt tiedotusjärjestelmä.

VR on sopinut linja-autoliikenteen kanssa JunaBussi -vuoroista eri yhteysväleillä joustavien jatkoyhteyksien varmistamiseksi. JunaBusseissa on käytössä junien ja bussien yhteislippu. Tätä mahdollisuutta ei ole kuitenkaan pystytty hyödyntämään Haukivuoren liikennöinnissä. Haukivuoren JunaBussi -yhteyksien kehittämiseksi tarvitaan neuvotteluja ja yhteistyötä eri osapuolien välillä mahdollisimman pian, jotta osajärjestelmät saadaan käyttöön syksystä 2018 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon maakuntaliitto aloittavat neuvottelut VR:n kanssa JunaBussi -yhteyksien kehittämiseksi. Tavoitteena on saada toimiva JunaBussi -matkaketju, jonka asiakas voi toteuttaa yhdellä matkalipulla. Nykyinen aikataulurakenne mahdollistaa suhteellisen toimivan matkaketjun liitteessä esitetyillä junavuoroilla.

Aluejohtokunnan päätavoite:

  • Junan pysähtyminen Haukivuorella: 3-4 IC-vuoroa
  • Edellistä täydentävä JunaBussi -järjestelmä
  • Edellisten mukaisten linja-autovuorojen järjestely.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi saatettiin, että klo 22.00 linja-auto vuoro Mikkelistä Haukivuorelle toteutuu syksyllä 2018.

Tiedoksi

VR Roman Lubitch, Etelä-Savon Maakuntaliitto Jarmo Vauhkonen ja Marko Tanttu, Pohjois-Savon ELY-keskus/Satu Huttunen, Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä ja Liisa Heikkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.