Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Lausunnon antaminen EU:n vesipuitedirektiivin mukaisesta vesienhoitosuunnitelmasta

MliDno-2018-416

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ELY-keskus odottaa lausuntoja EU:n vesipuitedirektiivin mukainen vesienhoitosuunnitelmiin 9.7.2018 mennessä. Valmistelutyöryhmä käsitteli asiaa 20.3.2018 kokouksessaan. Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta laatii otteita Emostensuon valituksesta käyttämällä hyväksi omaa lausuntoaan aiheesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta valtuuttaa puheenjohtajan ja aluejohtokunnan jäsenen Minna Saloviinin laatimaan lausunnon Kyyveden vesienhoitosuunnitelmasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.