Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Haukivuoren sataman kehittämistoimenpiteet vuonna 2018

MliDno-2017-2287

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Puheenjohtaja Leo Laukkasen johtama sataman kehittämisneuvottelu pidettiin 3.5.2018 klo 13.00 Haukivuoren satamassa. Paikalle oli kutsuttu Sirpa Vesanen, Olli Horn ja Seppo Kantanen. Tilaisuuden yhteydessä Leo Laukkanen oli puhelinyhteydessä Päivi Turtiaiseen ja tilaisuuden jälkeen Minna Rautioon.

Sekä neuvottelussa että puhelinyhteydessä tarkennettiin ja arvioitiin satamaan liittyviä toimenpiteitä niin, että pyrittiin varmistamaan tämän alkukesän ja kesän aikana toteutuvat toimenpiteet.

Liitteenä puheenjohtajan kirjaama muistio ehdotuksena asioiden käsittelyn pohjaksi. Muistio on lähetetty osanottajille jo tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta esittää kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle, että kehittämisneuvottelumuistiossa mainitut kehittämisehdotukset toteutetaan kesän 2018 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki/Jouni Riihelä, Sirpa Vesanen, Olli Horn, Seppo Kantanen, Päivi Turtiainen ja Minna Rautio

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.