Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Haukivuoren aluejohtokunnan lausunto kaupunkirakenneselvityksestä

MliDno-2017-1726

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on asettanut kokouksessaan 6.11.2017 § 162 kaupunkirakenneselvitystyöryhmän, jonka tehtävänä on ollut hakea taloussuunnittelukaudella 2019–2021 pysyviä uusia palvelurakenteita, jotka määrittelisivät Mikkelin asukkaille riittävät ja laadukkaat palvelut ja olisivat samalla resurssiviisaita käytettävissä oleviin taloudellisiin voimavaroihin nähden. Kaupunkirakenneselvitystä on valmistelut kaupungin luottamushenkilöistä koottu työryhmä. Työryhmän apuna on ollut ulkopuolinen konsultti sekä virkamiehiä asiantuntijaroolissa.

Esityksessä esitellään koulu- ja päiväkotiverkkoon ehdotetut toimenpiteet, muut toimenpiteet sekä niiden kustannusvaikutukset. Linkki esitykseen: https://hallinta-mikkeli.kunta-api.fi/wp-content/uploads/2018/05/Kaupunkirakenneselvitysesitys.pdf

Esitystä käsitellään kuntalaistilaisuuksissa toukokuun aikana eri puolella kaupunkia. Lisäksi esityksestä pyydetään lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä.

Lausunnot pyydetään lähettämään 31.5.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen aki.kauranen@mikkeli.fi.

Kaupunginhallitus käsittelee esityksen 11.6. kokouksessaan ja kaupunginvaltuusto 18.6. kokouksessaan. Varsinaiset toimenpidepäätökset tehdään erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta antaa lausunnon asiasta.

Päätös

Puheenjohtaja esitti, että Haukivuoren aluejohtokunta antaa liitteenä olevan lausunnon. Hyväksyttiin.

Merkitään, tämä pykälä tarkastetaan maanantaina 28.5.2018 ja lähetetään tiedoksi heti.

Merkitään, että lausunto liitetään pöytäkirjaan. Liite 1.

Tiedoksi

Aki Kauranen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.