Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Haukivuoren aluejohtokunnan lausunto Mikkelin kaupunkistrategian 2018–2021 strategisiin ohjelmiin (lisäpykälä)

MliDno-2017-1726

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnalta on pyydetty lausunto Mikkelin kaupunkistrategian 2018–2021 strategisista ohjelmista:

”Hyvä vastaanottaja,

Mikkelin kaupunkistrategia vuosille 2018–2021 on hyväksytty Mikkelin kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2017. Strategian toimeenpanoon liittyvät strategiset ohjelmat on valmisteltu kuluvan kevään aikana. Nyt on lausuntokierroksen aika. Liitteenä on luonnos Mikkelin kaupungin strategisiksi ohjelmiksi.

Toivomme, että lähetätte pikalausunnot 31.5.2018 mennessä osoitteeseen aki.kauranen@mikkeli.fi.  Antamianne lausuntoja hyödynnetään ohjelmatyön jatkovalmistelussa. Mikkelin kaupunginhallitus käsittelee asiaa seuraavan kerran 4.6. kokouksessa.”

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Esitys kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtaja esitti, että Haukivuoren aluejohtokunta antaa liitteenä olevan lausunnon. Hyväksyttiin.

Merkitään, tämä pykälä tarkastetaan maanantaina 28.5.2018 ja lähetetään tiedoksi heti.

Merkitään, että lausunto liitetään pöytäkirjaan. Liite 1.

Tiedoksi

Aki Kauranen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.