Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Haukivuoren aluejohtokunnan esittämät strategiset hankkeet hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle vuodelle 2019

MliDno-2018-641

Valmistelija

 • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen on esittänyt, että aluejohtokunnat valmistelisivat vuoden 2019 strategiset hankkeet, jotka käsitellään aluejohtokuntien puheenjohtajien arviointikokouksessa ja sen jälkeen hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa syksyllä 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

 • Skeittiradan lisätoimenpiteet (5000 - 10 000 €) lopullinen esitys tämän vuoden radan suunnitelmien perusteella työryhmällä Mattila, Pöyhönen ja Laukkanen
 • Kyyvesi-kirjan toimenpidetuki (5000 €), kirjaprojektin resurssoinnin myötä
 • Haukivuoren markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden jatkotoimenpiteet  (10 000 €)
  • Kesäkalenteri v. 2019 (2600 €)
  • Info-pisteiden ylläpito tuki Wanhan Osulan yrittäjille v. 2019 (1600 €)
  • Kevätmessut (harkinnassa vielä) (1500 €)
  • Mikkelin kaupunki; Haukivuori-esittelyjä: eri tilaisuuksissa tilaisuuksia kauppakeskuksissa
  • markkinointivideon esityksiä pääkaupunkiseudulla
  • kampanja: vierailulinja-autollinen palveluineen pääkaupunkiseudulta ja Mikkelistä tutustumaan Haukivuoren asumisympäristöön
  • Metrolehti-ilmoittelua
  • Some-mahdollisuudet (päävastuukäyttäjän nimeäminen).

Päätös

Hyväksytään ehdotuksessa mainitut asiat seuraavalla lisäyksellä:

 • Pelastetaan Savon Veet ry (2500 €).

Lisäksi päätettiin Mikkelin ravien aikaan järjestää esittelypöytä raviradan kentällä sekä iltakahvitusta keskustassa. Aluejohtokunnan edustajiksi ravien aikaan järjestettäviin esittelypisteisiin lupautuivat Terhi Patja ja Liisa Pulliainen. Yleisötapahtumiin suunnitellaan asuntotonttien esittelyä.

Tiedoksi

Virpi Launonen, Matti Laitsaari

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.