Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Haukivuoren aluejohtokunnan esittämät hankkeet asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle vuodelle 2019

MliDno-2018-641

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja Jouni Riihelä on esittänyt 13.6.2018 klo 9.00 neuvottelua, Haukivuoren aluejohtokunnan edustajille, vuoden 2019 hankkeista asumisen ja toimintaympäristön alueille. Pekka Moilanen ja Leo Laukkanen osallistuvat keskusteluun. Esitykset liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta keskustelee esityksistä ja päättää esittää niitä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle vuoden 2019 hankkeeksi.

Päätös

Esitykset hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouni Riihelä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.