Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Aluejohtokunnan kannanotto aluejohtokuntien resursseihin

MliDno-2017-2547

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan puheenjohtajan Leo Laukkasen ja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustajien välillä on ollut lehtikirjoittelua aluejohtokuntien roolista, työskentelystä ja resurssoinnista. Oheismateriaalina puheenjohtaja Leo Laukkasen näkemyksiä keskustelusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta tekee esityksen toimenpiteistä aluejohtokuntatyön resurssien parantamiseksi.

Päätös

Päätettiin, että oheismateriaali liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Liite 1.

Lisäksi puheenjohtaja saattoi tiedoksi, että lehtikirjoituksiin liittyen, hän tulee myöhemmin vastaamaan lukijan palstalla.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, Timo Halonen, Jatta Juhola, Virpi Siekkinen, Virpi Launonen, Matti Laitsaari, Liisa Pulliainen, Markku Aholainen, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Oksman

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.