Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 23.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Työjärjestyksen hyväksyminen ja lisäasioiden listaus

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys ja valmistelutyöryhmän pöytäkirja sekä lisäasioiden listaus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Esitetään hyväksyttäväksi seuraavilla täsmennyksillä:

  1. Aluejohtokunnan puheenjohtajan ja Haukivuoren Seudun päätoimittajan välinen neuvottelu 24.2.2017.
  2. Kyyveden vesienhoitoryhmän johtoryhmän neuvottelu 22.2.2017.
  3. Aluejohtokunnan seuraava kokous.

Päätös

Hyväksyttiin.