Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 23.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon perjantaina ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Haukivuoren kirjastossa seuraavan viikon maanantaina klo 13.00 -19.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Leena Teittinen ja Pekka Vauhkonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Teittinen ja Sanna Eromäki. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.