Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 23.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Muut asiat

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

1. Haukivuoren asemankylän kaavoitusesityksen laadinta

 Asemankylän kaavoituksen päivittämisestä on keskusteltu vuonna 2016 kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkasen kanssa. Silloin todettiin, että kaavaa päivitetään sen jälkeen, kun suunnitteluresursseja vapautuu mm. Asuntomessutapahtumasta.  Edellytetään, että kaavoitustoimenpiteet käynnistetään vuoden 2017 kuluessa.

2. Esitys luistelukentän jäädyttämisestä yhtenäiskoulun piha-alueelle 

Aluejohtokunta esittää, että Mikkelin kaupungin liikuntatoimi jäädyttää tulevina talvina Haukivuoren Yhtenäiskoulun pihalla jääkiekkokaukalon yläpuolella olevan pienen hiekkakenttäalueen luisteluharrastajien käyttöön. Lasten ja nuorten vapaaluistelulle tarkoitettu hiekkakentän jäädytys sekä hoitoon helposti ja edullisesti tehtävissä saman aikaisesti jääkiekkokaukalon jäädytyksen kanssa.

Perustelut: Pienen vain luistelijoille tarkoitetun kentän jäädyttäminen mahdollistaa lasten ja nuorten samanaikaisen luistelun ja jääkiekon pelaamisen niin heti koulun jälkeen kuin ilta-aikanakin.

Tämä kahden kentän järjestelmä on ollut vuosikymmenet normaali käytäntö Haukivuorella. Kaupunki on kuitenkin luopunut tästä käytännöstä säästösyistä muutama vuosi sitten. Nyt kuntien tehtävien painottuessa mm. terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen on syytä palauttaa tämä kahden kentän käytäntö takaisin.

3. Haukivuoritalon tilanne (viite LS/asuntolasiiven purku)

Tilahallinto päivittää vuosittain kaupungin kiinteistöt ja niiden käytön tulevaisuudessa. Tilahallinto on esittänyt purettaviksi seuraavat rakennukset entisen Siwan rakennuksen, aseman alakoulun ja entisen nuorisotalon sekä Haukivuoritalon asuinsiiven. Selvityksen alla on myös Haukivuoritalo.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Saatetaan tiedoksi aluejohtokunnan ehdotuksia ja toimenpiteitä varten tekninen johtaja Jouni Riihelälle, kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkaselle ja liikuntapaikkapäällikkö Pekka Turuselle.

Päätös

Hyväksyttiin.