Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 23.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen, Haukivuoren aluejohtokunnan lausunto

MliDno-2016-2031

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin rakennusvalvonta pyytää lausuntoanne kaupungin rakennusjärjestyksen uusimisesta 27.2.2016 mennessä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt rakennusjärjestys luonnoksen lähetettäväksi lausunnolle kokouksessaan 16.1.2017 § 9.

Rakennusjärjestysluonnos löytyy kaupungin nettisivuilta www.mikkeli.fi  ->Päätöksenteko-> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 16.1.2017 kokous § 9.

Ehdotus Mikkelin uudeksi rakennusjärjestykseksi on valmisteltu rakennusvalvonnan virkamiestyönä ja siitä on jo valmisteluvaiheessa pyydetty kannanottoja useilta muilta kaupungin yksiköiltä ja yhteistyötahoilta. Rakennuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 29.9.2016 ja 17.11.2016 ja kaupunginhallitus 28.11.2016 ja 16.1.2017.

Muutettavalla rakennusjärjestyksellä korvataan aiemmat voimassa olevat rakennusjärjestykset; Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys, joka on hyväksytty 9.3.2009, Ristiinan kunnan rakennusjärjestys, joka on hyväksytty 1.2.2010 ja Suomenniemen kunnan, joka on hyväksytty 15.1.2001. Oheismateriaalina jaetaan luonnos ja siihen liittyvät kartat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Puheenjohtaja ehdottaa, että työryhmä Asko Kohvakka, Veli Manninen ja Ilpo Kohvakka valmistelevat aluejohtokunnalle lausunnon. Valmistelutieto on lähetetty työryhmälle ja aluejohtokunnan jäsenille 6.2. Rakennusjärjestystä käsitellään myös valmisteluryhmässä.

Työryhmä esittää seuraavan kannanoton huomioitavaksi rakennusjärjestysluonnoksessa;

Aluejohtokunta esittää, että Mikkelin kaupungin rakennusjärjestysluonnoksen sivulle 15 kohtaan

luku 4, Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella
4.1. Rakennuspaikka
Kaksi ensimmäistä kappaletta, jotka nyt on kirjattu muotoon:

"Rakennuspaikan tulee olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri. Uuden rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3.000 m2.
Uuden vakituisen asunnon rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 5.000 m2. Kun rakennus liitetään yleiseen viemäriverkkoon, rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3.000 m2."

Muutetaan muotoon:
Rakennuspaikan tulee olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri.

Uuden vakituisen asunnon rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3.000 m2. Kun rakennus liitetään yleiseen viemäriverkkoon, rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 1.500 m2.

Perustelut:
Rakennuspaikan pinta-alat tulee asettaa sellaiseksi, että ne eivät tarkoituksellisesti estä asemakaava-alueen ulkopuolelle ja rannoille rakentamista. Uusien rakennusmääräysten tulee helpottaa kaava-alueiden ulkopuolista uudisrakentamista, rakennusten peruskorjausta ja vapaa-ajan asuntojen muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön haja-asutusalueilla. Uusilla määräyksillä ei tule vaikeuttaa rakentamista entisestään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin rakennusvalvonta