Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 23.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kyyveden vapaa-ajanasuntotonttien markkinointi

MliDno-2017-427

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Mikkelin kaupungin teknisen toimen karttayksikkö on selvittänyt Kyyveden itärannalla vapaa-ajanasuntotonttien yhteystiedot. Omistajien lukumäärä on 183, joista yhteisomistuksessa on 70 tonttia. Tontin omistajia lähestytään kirjeellä, jossa tiedustellaan onko heillä vapaana olevia tontteja ja onko heillä kiinnostuta tarjota niitä myyntiin mm. tiedottamalla niistä aluejohtokunnan ja kaupungin sivuilla sekä kevätmessuilla Helsingissä 6. – 9.4.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Kirje lähetetään aluejohtokunnan toimesta vapaa-ajanasuntotonttien omistajille 28.2.2017 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuoren yhteispalvelupiste, Olli Lahti