Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 23.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksen alussa strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen kertoi aluejohtokunnalle Mikkelin kaupungin uudesta organisaatiosta aluejohtokuntien kannalta katsottuna.